Kiki Smith, Promising, 2018, lithograph with sokscreen and foil, edition of 28

Kiki Smith, Promising, 2018, lithograph with silkscreen and foil, edition of 28